top of page

Skogsmann AS utfører oppdrag knyttet til skogs- og hagearbeid. Vi er fullforsikret mot skader på annen manns eiendom og vi tar helse - miljø - sikkerhet svært seriøst. Nedenfor kan du se hva vi i hovedsak utfører av arbeid. Hva som skal utføres avtales på forhånd, og ut i fra dette gir vi som oftest en fast forhåndspris. Ingen uventede og skyhøye fakturaer ender opp i din postkasse.

Trefelling

 

Vi fjerner trær sikkert og effektivt på ulike måter alt etter forholdene. (Felling, klatring, lift)

Stubbefresing

 

Ofte vil kunden ha fjernet stubben av praktiske og/eller estetiske  hensyn. Stubbe og evt. røtter blir frest bort uten store inngrep på tomta.

Bortkjøring

 

Om ønskelig er vi behjelpelige med bortkjøring av kvist og virke. Dette utføres med bil og henger, eller med kranbil ved større oppdrag. Vi kan også flise opp kvist dersom dette er mest hensiktsmessig for det aktuelle prosjektet. 

Linjerydding

 

Vi har lang erfaring innen linjerydding og dette er våre hovedoppdrag store deler av året. Ett av våre fortrinn er at alle er kompetente trefellere som kan utføre krevende felling i linjetraseér.

bottom of page